Шеклер на сајму

Голија - Рудно

Здравље и рекреација

НАГРАДА

Почетна

postheadericon Голија - Рудно

 

Рудно (Рудњанска висораван) се налази на обронцима планине Радочела и Голије, на надморској висини од 1100 метара, између два манастира – Градац и Студеница. Цела ова заталасана зараван по просторности подсећа на Златибор, од кога се ипак знатно разликује, тиме што није гола, већ је украшена јеловим, смрчевим и буковим шумама, који као букети оживљавају предео и доприносе његовој живописности.

Цела ова заталасана зараван, са надморском висином од 1100 метара, по просторности подсећа на Златибор, од кога се ипак знатно разликује, тиме што није гола, већ је украшена јеловим, смрчевим и буковим шумама, који као букети оживљавају предео и доприносе његовој живописности.

Са Ибарском магистралом (Краљево-Рашка) је повезано асфалтним путем у месту Брвеник (23 км). До Рудна се може доћи и од манастира Студеница (15 км), уз падине планине Радочела и тока реке Бревине. Рудно се налази у границама парка природе "Голија" и резервата биосфере "ГОЛИЈА – СТУДЕНИЦА" – јединог резервата биосфере, као један од центара овог парка. У основне постулате биосфере (сфере живота) спада заштита и очување природне средине и културне разноврсности, активно учествовање локалног становништва у управљању и заштити резервата, заштита флоре и фауне, земљишта, ваздуха и вода. Будући да су у њој обједињени сви степени организације живог света, биосфера представља врхунски биолошки систем.

 

Контакт и резервације

Бели багрем

Зашто сеоски туризам

Манастири и цркве